Handelsvilkår

Har du brug for hjælp? Så skriv til os.

Mail: kundeservice@vvsmester.dk

Du kan også se vores FAQ, hvor vi har samlet spørgsmål og svar på de mest almindelige forespørgsler, som vi modtager i vores kundeservice.

Generelle Oplysninger

www.vvsmester.dk er en del af Solar Invest A/S, der er ejet af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af VVS Mester, Olof Palmes Alle 37, 8200 Århus N, CVR-nr. 15908416 til kunder, der bestiller varer på www.vvsmester.dk’s online shop. Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne og opfordres således forinden til at læse betingelserne grundigt igennem, og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig.

Du kan udelukkende købe produkter på VVS Mesters hjemmeside (vvsmester.dk), hvis du er fyldt 18 år, og har et gyldigt kreditkort. Der sker alene levering til Danmark og dermed ikke til Grønland, Færøerne eller andet.

Priser & Betalingsvilkår

Priser

Alle priser oplyses inklusiv moms og andre afgifter. Med mindre andet er angivet, er alle priser og rabatter ved online bestillinger opgivet i danske kroner. Den gældende pris er den, der er opgivet på VVS Mesters online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.

Installationspakker

Du har på VVS Mesters webshop mulighed for at købe standard installationspakker. Køb af en standard installationspakke indebærer, at der kommer en VVS Mester montør ud og installerer den købte vare i din bolig. VVS Mester er en landsdækkende sammenslutning af autoriserede VVS-installatører i samarbejde med Solar A/S. VVS Mester Montører er installatørerne i VVS Mester, som løbende bliver efteruddannet, så de er helt ajour med teknik, tendenser og lovgivning.
Ved hvert produkt på webshoppen er installationspakkens indhold beskrevet under fanebladet ”Installation”. Det er kun de angivne installationsopgaver, der er omfattet af installationspakken. Indholdet af installationspakken er udformet således, at der sædvanligvis ikke er behov for yderligere installationer.

Såfremt VVS Mester montøren i forbindelse med installationen hos dig bliver opmærksom på, at der er behov for installationer udover, hvad der er indeholdt i standardinstallationspakken, vil VVS Mester montøren gøre dig opmærksom på dette.
De merudgifter, som påløber i forbindelse med installationen, for installationer ud over standardinstallationspakken, skal afregnes særskilt med VVS Mester installatøren, og kan ikke kræves refunderet hos VVS Mester.

Er der oplyst fejlagtige oplysninger eller bestilt et produkt, der ikke kan installeres, således at installationen ikke kan gennemføres, så medfører det et gebyr på 1.500 kr. til dækning af installatørens forgæves kørsel og hans returnering af den forkert bestilte vare. Det kan eksempelvis træde i kraft, såfremt produktet ikke kan installeres pga. mangel på plads til rørføring, eller der er bestilt et toilet til vægmontering, mens eksisterende toilet er monteret i gulvet. Er du i tvivl om, produktet skal installeres, kan du altid søge rådgivning hos den VVS Mester, du ønsker skal installere produktet.

Særligt ved køb af varmepumper og toiletter, men også generelt, er det dit ansvar som kunde at læse produktbeskrivelsen og installationsbeskrivelsen grundigt, således at du er klar over, hvad installationen omfatter samt hvilke tekniske krav produktet medfører til plads, vand og strøm mv.

Betalingsvilkår

Følgende betalingsmidler accepteres: Dankort, Visakort, Mastercard, JCB, Maestro, American
Express.

Betaling for dine køb trækkes på kortet på tidspunktet, hvor du bestiller en eller flere installationspakker på VVS Mesters hjemmeside + 7 dage.

I forbindelse med betaling af en eller flere installationspakker, vær da opmærksom på, at du også betaler for installation, selv om produktet evt. ikke er installeret endnu, eftersom du og den valgte VVS Mester montør aftaler installationstidspunkt 1-3 dage efter du har bestilt en eller flere installationspakker.

Da varen sendes til installatøren er købet altid fragtfrit.

Gebyr

Der pålægges ikke et gebyr ved betaling med kreditkort.

Fragt & Levering

Fragt

Varen vil altid blive leveret hos den VVS Mester, du har valgt skal installere varen hos dig. Der vil derfor ikke være fragtomkostninger for dig.

Levering

Den forventede leveringstid kan variere fra installatør til installatør. Den valgte installatør kontakter dig direkte inden for tre hverdage, hvor I vælger ønskede tidspunkt for installation. Såfremt din vare mod forventning ikke er på lager eller andre komplikationer opstår, bliver du kontaktet hurtigst muligt af kundeservice. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab, som følge af forlænget leveringstid, og der ydes ikke kompensation.

Fortrydelsesret & Returret

Fortrydelsesret

Du kan frit fortryde købet af en standard installationspakke helt frem til installationstidspunktet. Men såfremt VVS Mester montøren når at køre ud til installationsadressen, opkræves betaling for forgæves kørsel.

En standard installationspakke kan bestå af flere dele. Det er ikke muligt at fortryde enkelte dele af installationspakken. Hvis du fortryder dit køb, gælder fortrydelsen for alle dele af standard installationspakken.

Ønsker du at fortryde dit køb, skal du kontakte den VVS Mester montør, du har valgt til at udføre installationen.

Når varen er modtaget retur og det er kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan benyttes, refunderes den fulde købesum til dig via den samme betalingsmetode, som anvendes ved købet, hvilket kan tage op til 7 dage. Ved bankoverførsel er det derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer.
Fortrydelsesperioden påbegynder fra den dag, du har modtaget varen.

Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen ved afgivelse af en utvetydig erklæring give os meddelelse herom. Du kan også vælge at benytte standardformularen, som du kan hente her.

Returnering

Dine varer tages retur via den VVS Mester montør, du har valgt skal udføre installationen. Han sørger for at varen bliver sendt retur til VVS Mester.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Vær opmærksom på, at hvis du fortryder installationen, når VVS Mester montøren er ankommet til din adresse, vil det medføre et gebyr på kroner 1.500,- til dækning af montørens forgæves kørsel.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Reklamation & Klage

VVS Mester montøren er ansvarlig for det udførte VVS-arbejde, mens VVS Mester er ansvarlig for det indkøbte produkt.
Medmindre andet er oplyst i forbindelse med afgivelse af den konkrete ordre, giver VVS Mester efter Købeloven en reklamationsret på 24 måneder på alle varer. Købelovens mangelsregler finder anvendelse. Reklamationsretten betyder, at du kan reklamere over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Du skal reklamere inden rimelig tid efter, at en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret.

Hvis der måtte være en anerkendt reklamation, vælger VVS Mester, hvorvidt VVS Mester ønsker at foretage omlevering eller kreditering af det leverede. I tilfælde af at den defekte vare skal returneres til VVS Mester, afholder VVS Mester de aftalte omkostninger hertil, idet VVS Mester foreskriver hvorledes varen skal returneres. Varen sendes i givet fald retur via den VVS Mester montør, der har udført installationen.

Du reklamerer på følgende måde:

Reklamation kan ske til den installatør, som har installeret produktet.

Klageadgang

Hvis du ikke er tilfreds med VVS Mesters afgørelse, kan en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External)

I det tilfælde, at du har købt en vare eller tjenesteydelse online på www.vvsmester.dk kan EU Kommissionens onlineklageportal også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager indgives her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved anvendelse af denne klageportal skal du angive kundeservice@vvsmester.dk

Persondatapolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

VVS Mester tager beskyttelse af data herunder personoplysninger alvorligt. VVS Mester er ansvarlig for de specifikke og legitime formål med, og midler til, behandling af data herunder personoplysninger, og er forpligtet til at beskytte dine oplysninger.

Vi behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. VVS Mester er i øvrigt forpligtet til at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016, om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside accepterer du indholdet af denne privatlivspolitik samt øvrige dokumenter, der er nævnt i politikken. Denne privatlivspolitik definerer, hvordan vi behandler alle personhenførbare oplysninger der indsamles. Hvis du ikke er enig i vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte denne hjemmeside.

Privatlivspolitikken beskriver desuden de sikkerhedsforanstaltninger, vi forholder os til for at beskytte dine personoplysninger, din ret til at få adgang til, rette op på eller slette personoplysninger samt retten til at klage til Datatilsynet. Vi vurderer desuden løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

Brug af hjemmesiden

Ejendomsret

Hjemmesiden ejes og drives af VVS Mester.

Brugerlicens

Når du er på hjemmesiden, er du velkommen til at se dig omkring. VVS Mester giver dig tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til din egen personlige brug, forudsat, at du uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i vores politikker, og forudsat, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra VVS Mester på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra VVS Mester eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne hjemmeside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Kontaktoplysninger

VVS Mester er en del af Solar Invest A/S, der ejes af Solar Danmark A/S som er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Frank Simonsen
Adresse: Industrivej Vest 43
6600 Vejen, Danmark
CVR nr.: 1590 8416
Telefonnr.: +4579300000
Mail: gdpr@solar.dk
Website: www.solar.dk

Behandling af personoplysninger

Vi anvender denne type data om dig
Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mobil nr., e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, fx fra sociale medier. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.

Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af klikstrøms data er eksempler på dette jf. nedenfor.


Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Se: https://www.solar.eu/cookie-site/

Klikstrøm data

Alle besøg til en digital løsning medfører at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles også via tredjepart på vegne af os.

Der kan opsamles data om adfærd, herunder også browser version og operativsystem med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles og analyseres

 • dato og tidspunkt for besøg
 • de sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • oplysninger om den anvendte browser og operativsystem
 • URL

Oplysninger du aktivt afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • e-mail, telefonnummer, adresse, fødselsdato, betalingsoplysninger m.m.

Der kan også være tale om oplysninger, som du deler med os via sociale medier, ved deltagelse i en konkurrence, eller i forbindelse med registrering for at modtage vores nyhedsbreve. Ligeledes kan der være tale om oplysninger, som tilgår os i forbindelse med henvendelser til fx kundeservice.

Der kan også være tale om oplysninger, som du deler med os via sociale medier, ved deltagelse i en konkurrence, eller i forbindelse med registrering for at modtage vores nyhedsbreve. Ligeledes kan der være tale om oplysninger, som tilgår os i forbindelse med henvendelser til fx kundeservice.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi fx har brug for at: (ikke udtømmende liste!)

 • Tilpasse indhold i digitale løsninger
 • Gennemføre ordrer i online butik fx kurv funktion, betaling, kommunikation etc.
 • Have mulighed for at deltage i digitale kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m.
 • Have et arkiv over registrerede produkter og tilhørende personoplysninger
 • Bekræfte din identitet i kommunikationen med os
 • Med dit udtrykkelige samtykke, at kunne kontakte dig via de kontaktoplysninger, som du har angivet til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de konkrete formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler sensitive personoplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, er vi forpligtet til at underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Vi bestræber os på, at imødekomme din anmodning så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.
Spørgsmål og kommentarer til denne privatlivspolitik kan rettes til gdpr@solar.dk.

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, bede om en kopi af disse oplysninger eller vil have os til at slette eller rette fejl i dine oplysninger, skal du skrive til os på adressen kundeservice@vvsmester.dk.

Hvis ikke du får et tilfredsstillende svar fra os, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, på telefonnummer: 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk.

Handelsvilkårene er sidst opdateret 01-06-2019

Få gratis tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration og gode råd om renovering, energioptimering, badeværelser mm.

Med din tilmelding accepterer du, at vi må sende dig to månedlige nyhedsbreve. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fortryde din tilmelding igen.