Et dårlig indreguleret fjernvarmeanlæg kan koste dig mange penge om året – også om sommeren.

Hvordan påvirker fjernvarme miljøet i forhold til andre opvarmningsformer?

Vigtige begreber du skal kende for at have styr på dit fjernvarmeforbrug

De fleste boligejere justerer på temperaturen i boligens forskellige rum.

Hvad er fremløbstemperatur?

Fremløbstemperaturen er den temperatur, som dit fjernvarmevand har, når det kommer ind i din bolig eller bygning. Det er denne varme, som skal afgives til rummene i bygningen.

Hvad er returtemperatur?

Returtemperaturen er den temperatur, som dit fjernvarmevand har, når det løber du af din bygning eller bolig. Forskellen mellem fremløbs- og returtemperatur, også kaldet afkøling, er lig med den energi, som du har brugt.

Med et Fjernvarme-Tjek får du bl.a. følgende:

1. Tjek af dit fjernvarmeanlæg

Du kan sikre en stabil drift af dit anlæg ved at få tjekket det regelmæssigt. Mester-Tjekket foretages af din professionelle VVS-Mester en gang pr. år. Din VVS-Mester gennemgår anlægget og sikre sig, at dit system er tilpasset dit forbrug og kører optimalt. 

2. Afkøling af returvandet er vigtigt

For ikke at spilde varme er det vigtigt, at dit vand er afkølet, når det sendes tilbage til fjernvarmeværket. Mange steder får man en bonus, hvis returvandets temperatur er lavt nok og en merudgift, hvis temperaturen er for høj. 

3. Automatik der kan regulere temperaturen efter behov

Du får forslag til at få automatik på varmeanlægget – så tilpasser temperaturen i dit system sig altid efter temperaturen udenfor. Desuden sørger automatikken for, at du har lavere temperaturer om natten og på andre tidspunkter af døgnet, hvor du har mindre brug for varme.

4. Guide til at tænde og slukke for cirkulationspumpen i 10 sek. en gang om måneden

På den måde undgår du, at pumpen sætter sig fast.

5. Visuel kontrol af rørisolering

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem. Rørisolering er en forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 40 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kælder, krybekælder, loft og skunk. Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året

Få tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration, produkttips og gode råd til energiforbedringer. Nyhedsbrevet udsendes ca. 25 gange om året.