Tilskudsordning til energiforbedringer

Energiforbedringer vedrørende klimaskærmen

  • Udvendig isolering af ydervægge (ikke hulmur og kælderydervæg)
  • Efterisolering af loft og tag
  • Isolering af terrændæk
  • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
  • Udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer og dørhøjt vindue (fx. terrassedøre, skydedøre og foldedøre)
  • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Se liste over vinduer, du kan få tilskud til her.

Energiforbedringer vedrørende bygningens drift

  • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler
  • Varmegenvinding fra afkastluft ved udsugning via varmepumpe
  • Konvertering til vandbåren rumvarmeanlæg

Varmepumpe eller fjernvarme?

Varmepumpe og fjernvarme er de mest miljøvenlige opvarmningsløsninger. Du kan spare penge på elregningen med begge dele. Fra politisk side er der et stort ønske om at udfase oliefyr og naturgasfyr, mens man gerne ser flere benytte fjernvarme og varmepumper.

Installation og service

Fjernvarme er den mest hyppige og udbredte måde at opvarme boliger på i Danmark. Det tilsluttes nemt til boligens eksisterende system til både opvarmning og varmt vand. Fjernvarme kræver ingen vedligeholdelse. En varmepumpe fylder mere end et fjernvarmeanlæg - og tager plads både ude og inde. Den vil derfor være synlig udvendigt på huset. 

Økonomi 

For at få fjernvarme skal du monteret en fjernvarmeunit. Beløbet for sådan en vil typisk være i størrelsesordenen 25-30.000 kr. Prisen afhænger af husets størrelse og af, om du har radiatorer eller gulvvarme. 

Til køb og installation af varmepumpe kan du få tilskud af staten. Det beløb er i øjeblikket 22-37-000 kr. Dette tilskud kan du søge, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde. Udgifterne i forbindelse med installation af varmepumpe vil oftest være tilbagebetalt efter 5 år. Med varmepumpen kan du spare helt op til 70% på elregningen. Du forøger også boligens værdi ved at købe en varmepumpe, da din bolig derved vil bruge så lidt energi så muligt. 

Miljøvenlighed 

Fjernvarme er godt for miljøet på flere måder. For det første har varmeværkerne mulighed for at skifte mellem forskellige energikilder til opvarmning af fjernvarmevandet. De kan derfor tilpasse sig udviklingen og være så grønne som muligt – både nu og i fremtiden.

Varmepumper er en bæredygtig varmekilde, fordi de er i stand til at generere op imod 4-6 gange så meget energi, som de kræver i drift. Varmepumper udnytter varmen i luften eller jorden og overfører den til radiatorer og gulvvarme eller blæser det ind direkte som varm luft.

Få tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration, produkttips og gode råd til energiforbedringer. Nyhedsbrevet udsendes ca. 25 gange om året.