Tilskudsordning til energiforbedringer

Frem til 2026 kan du som boligejer få økonomisk tilskud, hvis du får udført en række energiforbedrende projekter i din helårsbolig. Tilskudsordningen gør det markant billigere for dig at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer, der både vil mindske jeres CO2 udledning og sænke jeres varmeregning.

KlimaskærmKlimaskærm

Forslag til energiforbedringer vedrørende klimaskærmen

 • Udvendig isolering af ydervægge (ikke hulmur og kælderydervæg)
 • Efterisolering af loft og tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer og dørhøjt vindue (fx. terrassedøre, skydedøre og foldedøre)
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
VentilationBygningens drift

Forslag til energiforbedringer vedrørende bygningens drift

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler

 • Varmegenvinding fra afkastluft ved udsugning via varmepumpe

 • Konvertering til vandbåren rumvarmeanlæg

Varmeforsyning

Forslag til energiforbedringer vedrørende bygningens varmeforsyning

 • Udskiftning af varmekilde til luft til vand-varmepumpe
 • Udskiftning af varmekilde til væske til vand-varmepumpe (også kaldet jordvarme)
Hvad kan du få tilskud til

Ved energiforbedringer af husets klimaskærm, varmeforsyning og bygningens drift, og har et energimærke E, F eller G kan du få tilskud. Tilskuddet støtter forbedringer af de boliger, der trænger mest.

Tilskud til varmeforsyning (varmepumper) er ikke omfattet af et bestemt energimærke. Der kan altid søges tilskud til varmepumper. Dog skal du være opmærksom på, at du kun kan søge tilskud til en varmepumpe, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde.

Du kan også søge om tilskud til at få dit hus energimærket, hvis det skal bruges i forbindelse med ansøgning til energitilskud. Nogle af tiltagene kræver nemlig, at der fremlægges et gyldigt energimærke.

Så meget kan du få i tilskud

Som boligejer kan du søge energitilskud via. en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Det betyder, at du kan søge tilskud til varmepumper og til energiforbedringer som f.eks. vinduer og isolering. Der er i alt afsat 2.525 mio. kr. i til og med 2026.

Ved udskiftning af varmekilde til en varmepumpe har energimærkningen på varmepumpen også en betydning. De mest energieffektive varmepumper, der har anmærkningen “A+++” udløser det største tilskud, mens varmepumper med “A+” ikke udløser et tilskud. Energimærkningen er ikke nødvendigt ved udskiftning af varmekilde til varmepumpe.

Ved forbedringer af klimaskærmen og isolation er det nødvendigt, at din bolig er energimærket; E, F eller G. Energimærket skal være fra efter oktober 2012. Energistyrelsen bruger varmetabsberegninger (U-værdi), som fremgår af energimærket til at udregne tilskuddets størrelse.

Eksempler på de nye satser i et 140 m2 hus:

 • A+++ varmepumpe: 19.000 kr.
 • A++ varmepumpe 14.000 kr.
 • 25 m2 vinduer i energiklasse 1: 7.750 kr.
 • 25 m2 vinduer i energiklasse 2: 27.500 kr.

Hvem kan få tilskud?

Privatpersoner i helårsbolig

Hvis du bor i en helårsbolig og har tænkt dig at udføre et energiforbedring projekt, der enten fører til energibesparelser og energieffektivisering eller reducerer anvendelsen af fossile brændstoffer, kan du søge om energitilskud. Den bolig du bor i, skal dog være registreret som helårsbolig i BBR-registret.

Udover privatpersoner gælder tilskuddene også:

 • Private andelsboligforeninger
 • Moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder og anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder (aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab udover interessentskab)
 • Foreninger, legater eller selvejende institutioner
 • Almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Se videoen om hvordan du får udbetalt dit tilskud

Varmepumpe eller fjernvarme?

Bor du uden for et fjernvarmeområde?

Tilskud til varmepumpe er til dig, der IKKE bor i et fjernvarmeområde!

Hvis din bolig har adresse uden for et fjernevarmeområde, kan du få op til 25.000 kr. i tilskud til en luft-til-vand varmepumpe. Energitilskud gives til dig, der har oliekedel, gasfyr eller elvarme.

Du kan spare helt op til 60% på din varmeregning ved at skifte fra oliefyr til en varmepumpe.

MesterTjek
Få gratis tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration og gode råd om renovering, energioptimering, badeværelser mm.

Med din tilmelding accepterer du, at vi må sende dig to månedlige nyhedsbreve. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fortryde din tilmelding igen.