Tilskudsordning til energiforbedringer

Hvad kan du få tilskud til?

 Ved energiforbedringer af husets klimaskærm, varmeforsyning og bygningens drift, kan du få tilskud. Folketinget har netop vedtaget nye ændringer til tilskudspuljen. Hvis du skal have tilskud til husets klimaskærm eller bygningens drift, skal din bolig være energimærke E, F eller G. Denne nye ændring skal sikre, at tilskuddet støtter forbedringer af de boliger, der trænger mest.

Tilskud til varmeforsyning (varmepumper) er ikke omfattet af den nye ændring omkring energimærke. Der kan altid søges tilskud til varmepumper. Dog skal du være opmærksom på, at du kun kan søge tilskud til en varmepumpe, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde.

Du kan også søge om tilskud til at få dit hus energimærket, hvis det skal bruges i forbindelse med ansøgning til energitilskud. Nogle af tiltagene kræver nemlig, at der fremlægges et gyldigt energimærke.

Energiforbedringer vedrørende klimaskærmen

 • Udvendig isolering af ydervægge (ikke hulmur og kælderydervæg)
 • Efterisolering af loft og tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer og dørhøjt vindue (fx. terrassedøre, skydedøre og foldedøre)
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Se liste over vinduer, du kan få tilskud til her.

Energiforbedringer vedrørende bygningens drift

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler
 • Varmegenvinding fra afkastluft ved udsugning via varmepumpe
 • Konvertering til vandbåren rumvarmeanlæg

Energiforbedringer vedrørende bygningens varmeforsyning

 • Udskiftning af varmekilde til luft-til-vand varmepumpe
 • Udskiftning af varmekilde til jordvarme

For at få tilskud til udskiftning af varmekilde, skal konverteringen ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Derudover skal din bolig ligge uden for et fjernvarmeområde, og så skal varmepumpen, installeres af en VE-montør eller VE-installatørvirksomhed.

Bemærk at tilskuddet til konvertering til varmepumpe udelukkende omfatter luft-til-vand varmepumper og jordvarme. Det er altså ikke muligt at få tilskud til luft-til-luft varmepumper.

Læs mere om luft til vand varmepumper eller jordvarme

Så meget kan du få i tilskud

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af størrelsen på dit hus. Nye ændringer i Bygningspuljen gør, at der bliver tilskud til flere. Ved ansøgningsrunden i april var interessen så stor, at næste ansøgningsrunde vil give lavere, men flere tilskud. Det vil sige, at satserne fra sidste ansøgningsrunde vil blive lavere, men derimod vil mange flere ansøgere komme igennem nåleøjet og få økonomisk støtte.

Ved udskiftning af varmekilde til en varmepumpe har energimærkningen på varmepumpen også en betydning. De mest energieffektive varmepumper, der har anmærkningen “A+++” udløser mest i tilskud, mens varmepumper med “A+” ikke udløser tilskud. Energimærket er ikke nødvendigt ved udskiftning af varmekilde til varmepumpe.

Ved forbedringer af klimaskærmen og isolation er det nødvendigt at din bolig er energimærket E, F eller G. Energimærket skal være fra efter oktober 2012. Energistyrelsen bruger nogle varmetabsberegninger (U-værdi), som fremgår af energimærket til at udregne tilskuddets størrelse. 

Eksempler på de nye satser i et 140 m2 hus:

 • A+++ varmepumpe: 19.000 kr.
 • A++ varmepumpe 14.000 kr.
 • 25 m2 vinduer i energiklasse 1: 7.750 kr.
 • 25 m2 vinduer i energiklasse 2: 27.500 kr.

Hvem kan få tilskud?

Privatpersoner i helårsbolig

Hvis du bor i en helårsbolig og har tænkt dig at udføre et energiforbedring projekt, der enten fører til energibesparelser og energieffektivisering eller reducerer anvendelsen af fossile brændstoffer, kan du søge om energitilskud. Den bolig du bor i, skal dog være registreret som helårsbolig i BBR-registret. 

Virksomheder & foreninger

Udover privatpersoner gælder tilskuddene også:

 • Private andelsboligforeninger
 • Moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder og anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder (aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab udover interessentskab)
 • Foreninger, legater eller selvejende institutioner
 • Almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

HUSK! Ved forbedringer af klimaskærmen og isolation er det nødvendigt at din bolig er energimærket E, F eller G. Tilskud til varmepumper er IKKE omfattet reglen om energimærke.

Se ny videoguide til ansøgning og udbetaling af tilskud her

Varmepumpe eller fjernvarme?

Varmepumpe og fjernvarme er de mest miljøvenlige opvarmningsløsninger. Du kan spare penge på elregningen med begge dele. Fra politisk side er der et stort ønske om at udfase oliefyr og naturgasfyr, mens man gerne ser flere benytte fjernvarme og varmepumper.

Installation og service

Fjernvarme er den mest hyppige og udbredte måde at opvarme boliger på i Danmark. Det tilsluttes nemt til boligens eksisterende system til både opvarmning og varmt vand. Fjernvarme kræver ingen vedligeholdelse. En varmepumpe fylder mere end et fjernvarmeanlæg - og tager plads både ude og inde. Den vil derfor være synlig udvendigt på huset. 

Økonomi 

For at få fjernvarme skal du monteret en fjernvarmeunit. Beløbet for sådan en vil typisk være i størrelsesordenen 25-30.000 kr. Prisen afhænger af husets størrelse og af, om du har radiatorer eller gulvvarme. 

Til køb og installation af varmepumpe kan du få tilskud af staten. Det beløb er i øjeblikket 22-37-000 kr. Dette tilskud kan du søge, hvis du bor uden for et fjernvarmeområde. Udgifterne i forbindelse med installation af varmepumpe vil oftest være tilbagebetalt efter 5 år. Med varmepumpen kan du spare helt op til 70% på elregningen. Du forøger også boligens værdi ved at købe en varmepumpe, da din bolig derved vil bruge så lidt energi så muligt. 

Miljøvenlighed 

Fjernvarme er godt for miljøet på flere måder. For det første har varmeværkerne mulighed for at skifte mellem forskellige energikilder til opvarmning af fjernvarmevandet. De kan derfor tilpasse sig udviklingen og være så grønne som muligt – både nu og i fremtiden.

Varmepumper er en bæredygtig varmekilde, fordi de er i stand til at generere op imod 4-6 gange så meget energi, som de kræver i drift. Varmepumper udnytter varmen i luften eller jorden og overfører den til radiatorer og gulvvarme eller blæser det ind direkte som varm luft.

Bor du uden for et fjernvarmeområde?

Tilskud til varmepumpe er til dig, der IKKE bor i et fjernvarmeområde!

Hvis din bolig har adresse uden for et fjernevarmeområde, kan du få op til 25.000 kr. i tilskud til en luft-til-vand varmepumpe. Energitilskud gives til dig, der har oliekedel, gasfyr eller elvarme. Du kan spare helt op til 60% på din varmeregning ved at skifte fra oliefyr til en varmepumpe. 

Få gratis tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration og gode råd om renovering, energioptimering, badeværelser mm.

Med din tilmelding accepterer du, at vi må sende dig to månedlige nyhedsbreve. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fortryde din tilmelding igen.