Tilskudsordning til energiforbedringer

Hvem kan få tilskud?

Privatpersoner i helårsbolig

Hvis du bor i en helårsbolig og har tænkt dig at udføre et energiforbedring projekt, der enten fører til energibesparelser og energieffektivisering eller reducerer anvendelsen af fossile brændstoffer, kan du søge om energitilskud. Den bolig du bor i, skal dog være registreret som helårsbolig i BBR-registret. 

Virksomheder & foreninger

Udover privatpersoner gælder tilskuddene også:

  • Private andelsboligforeninger
  • Moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder og anvendes som helårsboliger
  • Virksomheder (aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab udover interessentskab)
  • Foreninger, legater eller selvejende institutioner
  • Almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Hvordan søger du om tilskud?

I den tidligere tilskudsordning var det din installatør, der skulle søge tilskuddet på dine vegne. Det er nu lavet om, sådan at du som husejere selv skal søge det hos Energistyrelsen, som forvalter tilskudspuljen. Energitilskuddene skal altså ikke længere søges hos energiselskaberne. Ansøgningen udfyldes og indsendes digitalt på en ansøgningsblanket på energistyrelsens hjemmeside. ​

Tilskuddet skal søges FØR, du går igang med dit projekt. Når først du har købt materialer eller har skrevet under på en aftale, er det for sent at søge tilskuddet.

Få et overslag på dit tilskud til renovering og gå til ansøgningsportalen

Vær opmærksom på håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget lader dig trække arbejdsløn i forbindelse med installation fra i skat. Men det er desværre ikke muligt både at få tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. 

Læs om håndværkerfradraget

Få tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration, produkttips og gode råd til energiforbedringer. Nyhedsbrevet udsendes ca. 25 gange om året.