Grundfos Alpha cirkulationspumpe med AutoAdapt

Cirkulationspumper med komfortabel energibesparelse

En familie i Silkeborg gør status efter fem år med verdens mest energibesparende cirkulationspumpe i huset. Der er gevinster i budgettet og i det grønne regnskab, og der er varme anbefalinger til cirkulationspumpen Grundfos ALPHA2.

Cirkulationspumper udskiftet

Det er fem år siden, familien Olsen skiftede rækkehuset ud med drømmehuset i en forstad til Silkeborg. Her opfyldte arkitekten ikke kun familiens ønsker om et minimalistisk, gennemdesignet hus, men også ønskerne om et hus, hvor avancerede tekniske løsninger sikrer den højeste grad af komfort kombineret med et lavt energiforbrug.

"Det handler både om miljø og økonomi," siger Jes Olsen om de tekniske installationer, der bl.a. omfatter et avanceret IHC el-system, som styrer alt i huset fra tyverialarm til guIvvarme og ventilation. "Men vi havde ikke været opmærksomme på, at den fjernvarmeenhed, der blev installeret, ikke var monteret med A-mærkede cirkulationspumper."
Så familien Olsen gjorde kort proces og udskiftede de nyinstallerede cirkulationspumper til gulvvarmen og til cirkulation af det varme brugsvand med Grundfos ALPHA2-pumper.

1.300 kroner sparet hvert år- pr. cirkulationspumpe

"Vi vidste jo allerede dengang i 2009, at Grundfos var langt foran med ekstremt energibesparende cirkulationspumper," fortæller Jes Olsen. "Vi kunne regne os frem til, at vores besparelse ved at skifte til ALPHA2-pumperne - i forhold til dem, der var installeret i anlægget - ville blive på mere end 1.000 kroner om året pr. pumpe. Så der var ikke noget at betænke sig på. Udgifterne til nye pumper inklusiv montering var tjent hjem på 2,3 år."

"Vi sparer årligt omkring 660 kWh pr. pumpe, hvilket giver en besparelse på knap 1.300 kroner om året. Det betyder ligeledes, at vores CO2-udledning for hver pumpe er reduceret med ca. 520 kg, og det har vi det rigtig godt med," lyder det fra den tilfredse husejer.

Cirkulationspumpe bedre end krav i EU-direktiv

Salgsdirektør Henrik Falck kan bekræfte, at Grundfos med ALPHA2-pumperne har skabt verdens mest energibesparende og mest solgte cirkulationspumpe til en- og tofamiliehuse. "Det unikke ved ALPHA2 er AUTOADAPT-funktionen, der af sig selv analyserer varmeanlægget, finder den optimale indstilling og løbende justerer driften efter ændringerne i familiens behov," lyder forklaringen. "Det giver et energiforbrug, der ligger langt under de EU-krav, som fra 2015 gælder for alle nyinstallerede cirkulationspumper."

Direktivet fra EU vedrørende pumper er meget skrappere end kravene til den velkendte A-mærkning, der tidligere har været en rettesnor for energieffektivitet. Fra 2015 skal cirkulationspumper være mærket i henhold til det såkaldte EEI-indeks - et energieffektivitetsindeks, hvor pumperne skal have et EEI mindre end 0,23. Den nyeste version af Grundfos ALPHA2 har et EEI på kun 0,15, hvilket gør den danske pumpeopfindelse til markedets suverænt mest energibesparende valg.

Tænker ikke på cirkulationspumper hele tiden

"Vi valgte i den grad rigtigt dengang i 2009. Det har været en stor økonomisk gevinst for os - og en gevinst for miljøet. Nu skal man ikke tro, at vi går rundt og beskæftiger os med vores cirkulationspumper hele tiden. Tværtimod. Vi hører dem ikke, det er ikke nødvendigt, at vi ændrer ved indstillingerne- selv om det er pærelet - og der har aldrig været nogen form for problemer med teknikken. Vi har bare al den varme, vi kan ønske os," konstaterer Jes Olsen på vegne af hele familien.

Få tips og gode råd

Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration, produkttips og gode råd til energiforbedringer. Nyhedsbrevet udsendes ca. 25 gange om året.